Skip to main content

Zagrożenia w pracy Ochotniczej Straży Pożarnej a koszty bezpieczeństwa

Dzisiaj prezes zarządu naszej jednostki Mirosław Skorek wystąpił na konferencji naukowo-popularyzatorskiej „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne” organizowanej przez Politechnikę Częstochowską i Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy. Jego prezentacja pt. „Zagrożenia w pracy Ochotniczej Straży Pożarnej a koszty bezpieczeństwa — studium przypadku” spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Czytaj więcej

Dofinansowanie MKiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach

Miło nam poinformować, że realizujemy zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dofinansowania wynosi aż 20 tys. zł, w ramach której zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej strażaków […]

Czytaj więcej

[Aktualizacja 17.11] Kalendarz 2024

[Aktualizacja 17.11] Kolportaż naszych kalendarzy będziemy kontynuować jutro (sobota) od godziny 10:00. Zamierzmy trafić do pozostałych domów przy ulicach Rybnickiej i Motyla wraz z bocznymi. Tym samym nasza akcja zmierza ku końcowi. Dzisiaj nasi straży nie będą kwestować. Wczoraj zgodnie z planem odwiedziliśmy prawie całą ulicę Rybnicką wraz z drogami bocznymi. Byliśmy również na części […]

Czytaj więcej

Rozliczenie jednego procenta za 2021 rok

Kolejny raz mamy przyjemność przedstawić rozliczenie środków, które przekazali Państwo naszej jednostce w swoich rozliczeniach w 2022 roku (za rok 2021). To ostatni raz, kiedy istniała możliwość odliczenia równego 1% podatku dochodowego. Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia odsetek dochodu możliwy do odliczenia w PIT-ach na 1,5%. Nowelizacja ta ma rekompensować negatywne efekty wprowadzenia tzw. […]

Czytaj więcej