Skip to main content
Historia pożarnictwa w Gostyni - Sikawka konna przekazana w 1926 r.

Historia pożarnictwa w Gostyni

Historia pożarnictwa w Gostyni liczy ponad 90 lat. Ochotnicza Straż Pożarna na terenie miejscowości Gostyń została powołana do życia 29. czerwca 1926 r. Bezpośrednią przyczyną założenia straży pożarnej były dwa pożary, które wybuchły jesienią 1925 r. Spaliły się wtedy dwie stodoły miejscowych gospodarzy, a koszt akcji i przyjazdu straży z okolicznych miejscowości, według ówczesnych przepisów musiała pokryć gmina Gostyń.

Spis treści

 1. Początki pożarnictwa na terenie Gostyni
  1. Przyczyny powołania ochotniczej straży pożarnej
  2. Zebranie założycielskie na sali u Brandysa
  3. Przedwojenna działalność
 2. II wojna światowa
 3. Czasy powojenne
 4. Mechanizacja naszej jednostki
  1. Motopompa zastępuje sikawkę konną
  2. Pierwszy samochód pożarniczy w Gostyni
  3. OSP Gostyń staje się jednostką S-2
 5. Najważniejsze akcje ratowniczo-gaśnicze
  1. Pożar w kuźni raciborskiej i powódź tysiąclecia
  2. Działania w bieżącym stuleciu
 6. Włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 7. Dzieje najnowsze
  1. Młodzieżowa drużyna pożarnicza
  2. Działalność społeczna OSP w Gostyni

Początki pożarnictwa na terenie Gostyni

Przyczyny powołania ochotniczej straży pożarnej

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie miejscowości Gostyń została powołana do życia 29. czerwca 1926 r. Bezpośrednią przyczyną założenia straży pożarnej były dwa pożary, które wybuchły jesienią 1925 r. Spaliły się wtedy dwie stodoły miejscowych gospodarzy, a koszt akcji i przyjazdu straży z okolicznych miejscowości, według ówczesnych przepisów musiała pokryć gmina Gostyń.

Zebranie założycielskie na sali u Brandysa

Zebranie założycielskie odbyło się na sali u Pana Brandysa. Na członków OSP zapisało się 36 mieszkańców naszej miejscowości. Pierwszym prezesem został wybrany p. Józef Czardybon, natomiast naczelnikiem straży p. Karol Szojda.

Przedwojenna działalność

Już w sierpniu 1926 r. gmina Gostyń ze własnych środków kupuje nową sikawkę ręczną na podwoziu czterokołowym. Sukcesywnie dokupywany i gromadzony jest inny sprzęt potrzebny strażakom, aby mogli skutecznie nieść pomoc. Do czasu wybuchu II wojny światowej OSP w Gostyni interweniuje 24 razy, w tym 8 razy poza naszą miejscowością. Siedzibą jednostki jest niewielka szopa znajdująca się na placu szkolnym (obecnie teren budynku biblioteki i banku).

II wojna światowa

Wybuch wojny powoduje przerwanie działalności jednostki. W czasie wojny istniało w naszej miejscowości stanowisko stróża nocnego, którego obowiązkiem między innymi było wykrywanie pożarów, jednak straż pożarna nie funkcjonowała.

Czasy powojenne

Zaraz po wyzwoleniu tj. w lutym 1945 r. przystąpiono do organizowania jednostki na nowo. Trudności były ogromne, gdyż prawie cały sprzęt został zniszczony lub zrabowany podczas działań wojennych. Jedyną rzeczą która została była 19-letnia sikawka ręczna, wymagała jednak gruntownej naprawy. Reaktywowana straż liczyła 22 członków, przystąpiono do kompletowania potrzebnego sprzętu i wyposażenia. Naczelnikiem OSP został p. Wilhelm Suchoń.

Mechanizacja naszej jednostki

Motopompa zastępuje sikawkę konną

Rok 1956 staje się dla pożarnictwa w Gostyni przełomowym, gdyż sikawkę ręczną zastępuje motopompa, co prawda dalej transportowana konno, ale o wiele większej wydajności i skuteczności gaszenia. Dwa lata później, w 1958 r., strażacy wprowadzają się do nowej remizy, która użytkowana jest do dnia dzisiejszego. Budowa remizy nie obyła się bez przeszkód, gdyż trwała aż 9 lat, a w międzyczasie pojawiły się plany jej sprzedaży i przeznaczenia obiektu na inne cele.

Pierwszy samochód pożarniczy w Gostyni

Ważną datą w historii OSP jest rok 1964 , gdyż otrzymujemy z demobilu wojskowego pierwszy samochód. Jest to wymagający remontu terenowy Dodge . Dzięki zaangażowaniu takich strażaków jak Paweł Fityka, Wilhelm Świerkot czy naczelnik Józef Rzepka, samochód odzyskuje dawny blask i służy do roku 1969, kiedy to otrzymujemy STARA 20 GM – 8/8, który z kolei eksploatujemy do roku 1985. Przez następne 3 lata wykorzystujemy samochód marki Żuk w rzadko spotykanej zabudowie typu GBM – 0,4/4.

OSP Gostyń staje się jednostką S-2

Następnym wozem jest terenowy STAR 266 GBM – 2/8, do którego w roku 2000 dołącza Żuk SOn – 8. Tym samym stajemy się strażą typu S-2 (z dwoma samochodami). Po roku żuka zastępuje ciężki JELCZ GCBA – 6/32, jesteśmy pierwszą jednostką OSP w powiecie mikołowskim, która dysponuje dwoma samochodami gaśniczymi: średnim i ciężkim. W 2002 wysłużonego stara 266 zastępuje STAR 244 GBA 2,5/16. Samochód służy nam do dnia dzisiejszego, był modernizowany i doposażany do standardu GBARt (ratownictwo techniczne). W roku 2011 stary, 30-letni Jelcz 315, ustępuje miejsca swemu następcy Jelczowi 422 GCBA – 5/24 . Samochód pozyskujemy dzięki przychylności władz samorządowych Gminy Wyry i pomocy Komendanta Powiatowego. Auto pochodzi z Komendy Miejskiej w Świętochłowicach.

Najważniejsze akcje ratowniczo-gaśnicze

Pożar w kuźni raciborskiej i powódź tysiąclecia

Rok 1992 to największy pożar lasu w powojennej Polsce. Obejmuje obszar okolic Rud Raciborskich. Nasza jednostka kilkukrotnie udaje się wraz z kompanią odwodową rejonu tyskiego, aby uczestniczyć w gaszeniu. Udział w akcji okupujemy jednak poważną awarią samochodu pożarniczego. Następne wielkie wyzwanie to udział w zwalczaniu powodzi w 1997 r. na terenie gminy Bojszowy. Pomagamy umacniać wały na rzece Wiśle, a w kolejnych dniach na terenie Gostyni pomagamy mieszkańcom przy pompowaniu zalanych piwnic.

Działania w bieżącym stuleciu

W 2010 roku kolejny raz Polskę nawiedza powódź. Pomagamy ograniczać skutki podtopień na terenie naszej miejscowości oraz na terenie powiatu. W 2014 roku nad powiatem mikołowskim przechodzi silne gradobicie. Szczególnie ucierpiały wtedy miejscowości Gostyń i Orzesze. Przez kilka dni zabezpieczamy uszkodzone dachy. 2015 rok to znowu potężna wichura, która również nie oszczędza naszej miejscowości, tym razem oprócz pracy przy uszkodzonych dachach usuwamy wiele powalonych drzew oraz zabezpieczamy linie energetyczne. Obecnie jednostka corocznie uczestniczy w około 40 akcjach.

Włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Ważną datą był rok 2004, kiedy to decyzją Komendanta Głównego PSP OSP w Gostyni została włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego. Niewątpliwie była to wielka nobilitacja dla naszych strażaków, gdyż znaleźliśmy się w gronie najlepszych jednostek w kraju. W 2008 r. zakupiony i zainstalowany został nowoczesny system alarmowania DSP oraz narzędzia hydrauliczne do ratownictwa technicznego. Rok 2009 to rozbudowa garaży naszej remizy.

Najnowsza historia pożarnictwa w Gostyni

Młodzieżowa drużyna pożarnicza

Przy naszej OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza skupiająca kilkunastu młodych adeptów pożarnictwa. Młodzież co roku ma możliwość uczestniczyć w obozie szkoleniowym, organizowanym przez struktury powiatowe ZOSP RP, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności. Część kadry szkoleniowej na obozie jest delegowana przez naszą jednostkę. Corocznie organizujemy dla młodzieży eliminacje środowiskowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym kilka razy nasi młodzi strażacy odnosili duże sukcesy – awans do ogólnopolskiego finału i trzecie miejsce w finale wojewódzkim.

Działalność społeczna OSP w Gostyni

Uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności, współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie Gostyni, bierzemy udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym jak i religijnym. Zabezpieczamy wiele imprez i uroczystości o różnej specyfice, sztandarowym przykładem może być inscenizacja Bitwy Wyrskiej.  Strażacy jak i młodzież mają możliwość uczestniczyć w różnorakim współzawodnictwie sportowym, jesteśmy także współorganizatorem zawodów w siatkówce strażaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.