Skip to main content
Dwa wozy pożarnicze stoją na placu przed remizą

Jak nas wesprzeć

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności zarobkowej. Jesteśmy finansowani głównie przez Urząd Gminy Wyry. Drugim, jednak już znacznie mniejszym, źródłem przychodów jest dotacja dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od przełomu wieków nieocenioną pomocą służą lokalne firmy jak i mieszkańcy Gostyni, którzy wspierają nas materialnie, rzeczowo, a także fachową poradą. Jeżeli chcesz mieć wkład w rozwój naszej straży, możesz to zrobić poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego, darowiznę lub pomoc niematerialną. Niżej opisujemy wszystkie szczegóły.

Spis treści

  1. 1,5% podatku dochodowego
  2. Darowizna
  3. Pomoc niematerialna
  4. Podsumowanie

1,5% podatku dochodowego

Pamiętaj, że możesz przekazać 1,5% podatku dochodowego na rzecz OSP Gostyń w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Jeden procent to pomoc, która nic Cię nie kosztuje. Pieniądze, które możemy otrzymać normalnie trafią do budżetu państwa. Aby przekazać nam 1,5% podatku dochodowego wystarczy podać:

  • numer KRS: 0000116212,
  • cel szczegółowy: OSP w Gostyni, 43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 296, woj. Śląskie.

Dzięki odpisom procenta podatku otrzymaliśmy:

W ramach tych środków zakupiliśmy m.in. hełmy dla strażaków, buty specjalne, węże pożarnicze i umundurowanie.

Darowizna

W każdej chwili możesz przekazać nam datek na nasze konto bankowe: 30 1050 1634 1000 0022 0814 5645 (ING Bank Śląski). W tytule wpłaty prosimy zaznaczyć, że jest to darowizna, np. datek na działalność statutową.

Dobrą okazją do udzielenia wsparcia finansowego jest również coroczna akcja rozprowadzania kalendarzy strażackich, która ma miejsce w ostatnich dwóch miesiącach roku. Odwiedzamy wtedy mieszkańców Gostyni, którzy mogą przekazać dowolne wsparcie naszej jednostce.

Pomoc niematerialna

Jeżeli chcesz pomóc nam w inny sposób serdecznie zapraszamy do kontaktu z prezesem lub naczelnikiem naszej jednostki. Jako przykład ciekawego i ogromnie cennego wsparcia pozafinansowego możemy przytoczyć inicjatywę pana Michała Banacha, który za darmo udostępniła nam 2 wraki samochodów, które wykorzystaliśmy do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ratownictwa technicznego.

Podsumowanie

Każdą formę pomocy przyjmujemy z radością, ponieważ koszty utrzymania gotowości bojowej są bardzo duże. Specjalistyczny sprzęt musi przechodzić częste przeglądy techniczne. Ponadto atesty na część wyposażenia jest wystawiana tylko czasowo, więc musi być on sukcesywnie wymieniany na nowy. Wystarczy tutaj wspomnieć liny i szelki do asekuracji prac na wysokościach. Nasz jednostka musi także zapewnić ubiór ochronny, tj. m.in umundurowanie specjalnie, obuwie strażacki, hełm, rękawice, każdemu z naszych ponad 30 strażaków. W naszych wydatkach nie zapominamy o młodzieżowej drużynie pożarniczej, której członkowie latem wyjeżdżają na obóz szkoleniowy, gdzie uczą się pod okiem instruktorów z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Na koniec chcemy jeszcze raz podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas do tej pory

Wspierając nas czujesz się bezpieczniej!