Skip to main content

Pomogli nam

Koszy związane z utrzymaniem remizy, umundurowaniem strażaków oraz wyposażeniem samochodów pożarniczych są dużym wyzwaniem, w szczególności, że jesteśmy organizacją non-profit. Z tego względu chcemy wyróżnić instytucje i firmy, które pomagają nam w bieżącej działalności.

Spis treści

  1. Akcja kalendarz
  2. Akcja ponton
  3. Fundacja Pracownicza Pro-Eko
  4. Największe źródła utrzymania OSP Gostyń

Akcja kalendarz

Już kolejny rok organizujemy akcję roznoszenia kalendarzy strażackich do gostyńskich domostw. W tym czasie mieszkańcy mogą przekazać dowolny datek na działalność statutową OSP w Gostyni. Przede wszystkim chcemy podziękować darczyńcom indywidualnym, jednak nie zapominamy, o sponsorach, bez których wydanie kalendarza byłoby niemożliwe. W ubiegłych latach wsparły nas (kolejność alfabetyczna):

Ponadto Studio Usług Reklamowych Josza dwukrotnie wykonało projekt kalendarza za darmo.

Akcja ponton

W 2013 roku zakończono również tzw. akcję ponton prowadzoną przez pana Adama Myszora. Efektem było pozyskanie dla naszej jednostki pontonu ratowniczego W-400 mogącego pomieścić 6 osób lub 800 kg ładunku. W razie potrzebny ponton będzie przewożony na dachu samochodu GCBA JELCZ lub złożony w specjalnym pokrowcu. Zakup był możliwy dzięki licznym darczyńcom indywidualnym i firmowym.

Fundacja Pracownicza Pro-Eko

Na początku obecnego stulecia co roku mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe Fundacji Pracowniczej Pro-Eko. Była to dla nas nieoceniona pomoc, ponieważ właśnie na te lata przypadał najintensywniejszy rozwój naszej jednostki. Wycofywano wtedy ubrania typu moro i popularne saperki. W ich miejsce zakupiono nowoczesne elementy umundurowania dla strażaków. W jednostkach OSP zaczął wchodzić do użycia kosztowny sprzęt ochrony dróg oddechowych i ratownictwa technicznego. Wtedy też nasza jednostka pierwszy raz w historii była w posiadaniu 2 samochodów pożarniczych. Nabyty wóz wymagał remontów i uzupełnienia nawet w podstawowy sprzęt. Jak widać, na Fundację Pro-Eko mogliśmy liczyć, w momencie kiedy pomoc była najbardziej potrzebna. Należy podkreślić, że cała współpraca nie miałaby miejsca, gdyby nie zaangażowanie  ówczesnego radnego Gminy Wyry pana Andrzeja Wyroby.

Największe źródła utrzymania OSP Gostyń

Na tej podstronie nie może zabraknąć informacji, że co roku, największe wpływy do naszego budżetu to środki Urzędu Gminy Wyry. Bez tych pieniędzy utrzymanie jednostki byłoby niemożliwe. Ponadto lokalny samorząd odpowiada, za wszystkie duże inwestycje i zakupy. Wystarczy przytoczyć rozpoczynający się remont placu manewrowego przed remizą oraz koszty związane z nabyciem samochodów pożarniczych używanych przez gostyńskich strażaków.

Drugim największym źródłem naszych funduszy jest coroczna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego jesteśmy częścią od 2004 roku. Co ważne, środki te w całości są przeznaczane na wyposażenie wozów bojowych i strażaków.