Skip to main content

O jednostce

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni jako stworzyszenie zrzesza obecnie 29. strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kilkanaśnicie osób w młodzieżowej drużynie pożarniczej oraz kilku członków wspiarających i honorowych. Posiadamy dwa samochody pożarnicze, jeden zaszeregowany jako średni i jeden jako ciężki. Oba wozy wyposażone są w nowoczesny sprzęt gaśniczy, ratownictwa technicznego oraz do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Co roku jesteśmy dysponowani do około 40 zdarzeń, w tym mniej więcej 10 pożarów. Akapit ten znalazł rozwinięcie na 3 kolejnych podstronach niniejszej witryny. Zajawki tych teksów umieszono poniżej.

Bieżąca działalnosć OSP

Mimo, że w naszej nazwie można znaleźć frazę „straż pożarna”, to bieżąca działalność OSP Gostyń jako stowarzyszenia znacznie szersza, niż tylko podczas akcji gaśniczych. We wzorcowym statucie dla ochotniczych straży pożarnych można znaleźć rozdział zatytułowany „Cele i sposoby działania”, gdzie czytamy, że zadaniami organizacji, są:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
  5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska.

Jest to dobra baza do omówienia w kolejnych rozdziałach, w jaki sposób realizujemy te cele.

Zobacz więcej

Młodzieżowa drużyna pożarnicza

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni prężnie działa młodzieżowa drużyna pożarnicza. Powstała ona z myślą o młodych osobach interesujących się szeroko pojętą tematyką ratowniczo-gaśniczą. Na spotkaniach młodzież nabywa wiedzę m.in z zakresu technik gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, chemii, fizyki, a nawet historii.

Zobacz więcej

Historia pożarnictwa w Gostyni

Historia pożarnictwa w Gostyni liczy ponad 90 lat. Ochotnicza Straż Pożarna na terenie miejscowości Gostyń została powołana do życia 29. czerwca 1926 r. Bezpośrednią przyczyną założenia straży pożarnej były dwa pożary, które wybuchły jesienią 1925 r. Spaliły się wtedy dwie stodoły miejscowych gospodarzy, a koszt akcji i przyjazdu straży z okolicznych miejscowości, według ówczesnych przepisów musiała pokryć gmina Gostyń.

Zobacz więcej