Skip to main content

Rozliczenie jednego procenta za 2021 rok

Kolejny raz mamy przyjemność przedstawić rozliczenie środków, które przekazali Państwo naszej jednostce w swoich rozliczeniach w 2022 roku (za rok 2021). To ostatni raz, kiedy istniała możliwość odliczenia równego 1% podatku dochodowego. Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia odsetek dochodu możliwy do odliczenia w PIT-ach na 1,5%. Nowelizacja ta ma rekompensować negatywne efekty wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu dla organizacji pożytku publicznego.

W swoich zeznaniach podatkowych za 2021 przekazali nam Państwo bardzo wysoką kwotę 4 850,78 zł. W ramach tych środków zakupiono:

  • sprzęt alpinistyczny zgodny z minimalnym normatywem wyposażenia w sprzęt do ratownictwa wysokościowego (lina 25 m, lina 50 m, 2 x lonża regulowana, osłona na krawędzie, 3 x osłona na linę)  2 112,54 zł,
  • 2 x sygnalizator bezruchu  urządzenie niezbędnę do pracy w strefie zadymienia w aparatach ochrony dróg oddechowych  1 760,00 zł,
  • elementy umundurowania specjalnego i wyjściowego (m.in. dystynkcje, pagony, indentyfikatory jednostki, sznury galowe, rogatywki)  1 132,44 zł.

Brakująca kwota, tj. 154,20 zł została pokryta ze środków własnych.

Za każdą przekazaną złotówkę serdecznie dziękujemy i polecamy się Państwa pamięci podczas kolejnych rozliczeń podatkowych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.