Wielkoformatowa karta z napisem: promesa dla Gminy Wyry podpisana przez Mariusza Kamińskiego.

Promesa na zakup samochodu gaśniczego dla Gminy Wyry

Dzisiaj przewodnicząca Rady Gminy Wyry pani Joanna Pasierbek-Konieczny wraz z naczelnikiem naszej jednostki dh. Piotrem Rzepką odebrali promesę na sfinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Wręczenie miało miejsce w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Waraszawie. Wieczorem na placu przed remizą nastąpiło symboliczne przekazanie “dokumentu” naszym strażakom, co wykorzystaliśmy do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Kolejny, mały krok do pozyskania samochodu za nami. Następny etap to przygotowanie procedury przetargowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.