Skip to main content

Doposażenie nowego samochodu

W tym tygodniu dotarł do nas sprzęt zakupiony przez Gminę Wyry w ramach zadania „wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego„. Nabyto: drabinę DNW 3080/3, armaturę wodno-pianową, radiostacje przenośne, latarki kątowe, zestawy asekuracyjne, drobny sprzęt gaśniczy, bogaty zestaw ratownictwa technicznego, zestaw poduszek pneumatycznych, motopompę pływającą, pompę zanurzeniową, środek pianotwórczy, aparaty powietrzne, pilarki tarczowe i łańcuchowe, zestaw ratownictwa medycznego wraz z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera oraz zestawem do segregacji poszkodowanych, detektor prądu przemiennego, mostki przejazdowe, bosak ciężki.

Na początku przyszłego roku spodziewamy się realizacji zadania „doposażenie jednostki OSP Gostyń”, które również zostało sfinansowane przez gminę. W skład wchodzą: drabina nasadkowa, kombinezony do usuwania gniazd szerszeni, myjka do węży, latarki nahełmowe, ubrania żaroodporne, nowoczesne ubrania specjalne, hełmy strażackie, łopaty, widły, miotły.

Łączny koszt obu zadań wyniósł 262.222,47 zł. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim radnym Rady Gminy Wyry oraz Pani Wójt Barbarze Prasoł. Szczególne podziękowania ślemy do radnego Pana Tomasza Fityki, który przez długi czas zabiegał o środki finansowe na naszą jednostkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.