Skip to main content

Zagrożenia w pracy Ochotniczej Straży Pożarnej a koszty bezpieczeństwa

Dzisiaj prezes zarządu naszej jednostki Mirosław Skorek wystąpił na konferencji naukowo-popularyzatorskiej „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne” organizowanej przez Politechnikę Częstochowską i Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy. Jego prezentacja pt. „Zagrożenia w pracy Ochotniczej Straży Pożarnej a koszty bezpieczeństwa — studium przypadku” spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.