Skip to main content

Modernizacja placu przed remizą

W dniu dzisiejszym został podpisany protokół odbioru długo oczekiwanego parkingu i placu manewrowego przy OSP w Gostyni. Celem modernizacji było:

  • poprawienie bezpieczeństwa podczas wyjazdów i powrotów z akcji (dotychczas samochody pożarnicze wyjeżdżały mijając o kilkanaście centymetrów auta strażaków przybyłych na alarm, ten sam problem występował w czasie powrotu z działań),
  • poprawienie dojazdu samochodów pożarniczych do hydrantu w razie konieczności tankowania wody.


Wyłożenie placu kostką brukową ułatwia również utrzymania porządku przed jak i w samej remizie, gdyż pojazdy wjeżdżające do garażu nie noszą już do wnętrza piachu i błota na oponach. Poprawiła się także estetyka budynku i otoczenia.

Całość inwestycji została sfinansowana ze środków Gminy Wyry. Całkowity koszt prac wyniósł 119.146,66 zł. Należy zaznaczyć, że w ramach prac wykonano także odwodnienie placu oraz izolację fundamentów na frontowej ścianie remizy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.