Skip to main content

Walne Zebranie

Wczoraj odbyło się doroczne Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia, podczas którego podsumowano działalność w roku ubiegłym oraz przedstawiono plany na rok bieżący. Dziękujemy za przybycie naszym członkom oraz gościom: radnemu powiatowemu panu Michałowi Kopańskiemu, przedstawicielowi KP PSP w Mikołowie kpt. Jakubowi Łukasikowi, wójtowi pani Barbarze Prasoł, przewodniczącej rady gminy pani Joannie Pasierbek-Koniecznej, wiceprezesowi ZOP ZOSP […]

Czytaj więcej

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

W niedzielę 19 lutego zakończył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W zajęciach uczestniczyło 7 osób z naszej jednostki. Ponadto 3 osoby przystąpiły do ponownej certyfikacji. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to 66-godzinne szkolenie zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdanym egzaminie uzyskuje się tytuł ratownika na następne 3 lata. W trakcie szkolenia uczymy się m.in. resuscytacji […]

Czytaj więcej

Półtora procent

Już od jutra (15 lutego) będzie można rozliczać podatek dochodowy (PIT). W tym roku po raz pierwszy pojawi się możliwość przekazania aż 1,5% należności podatkowej na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jak zawsze zachęcamy do uwzględnienia naszej jednostki w Państwa rozliczeniu podatkowym. Fundusze te w znaczący sposób pomagają nam w zakupach środków ochrony osobistej […]

Czytaj więcej

Fundusz Sprawiedliwości

W ostatnim czasie nasza jednostka pozyskała dotację z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 10 tys. zł. W ramach tych środków zakupiono środek pianotwórczy (400 litrów), zestaw drewna do stabilizacji, akumulatorową szlifierkę kątową oraz dwa zestawy kluczy nasadowych. Serdecznie dziękujemy Ministrowi Michałowi Wosiowi za pomoc w pozyskaniu środków. Dziękujemy również Urzędowi Gminy Wyry za obsługę formalną dotacji.

Czytaj więcej