Skip to main content

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie

W Ornontowicach odbył się zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (OP ZOSP) RP w Mikołowie. Na zjeździe przedstawiono sprawozdanie z działalności za okres 2011 – 2016 oraz wybrano nowe władze na kolejne pięć lat. Prezesem ponownie został wybrany Sławomir Bijak, wiceprezesami zostali Józef Świerczyna oraz Dariusz Gaschi, a funkcja sekretarza przypadła Wiesławowi Kawali. Do […]

Zobacz więcej